"Dreams are necessary to life." A.N

tisdag 23 augusti 2011

Bibeln om homosexualitet


1 Kor 6:9-10
"Har ni glömt att ingen orättfärdig skall få ärva Guds rike? Låt inte bedra er. Inga otuktiga eller avgudadyrkare eller horkarlar eller män som ligger med andra män (grekiska "malakoi" och "arsenokoitai"), inga som är tjuvaktiga eller själviska, inga drinkare, ovettiga och utsugare - ingen sådan får ärva Guds rike."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar